Felanmälan

Utan el?

Har strömmen gått bara hos dig eller i hela området? Kontrollera säkringar, byt om någon gått sönder eller ställ säkringar i läge ”on” om du har automatsäkringar.

Trasiga glödlampor?

Glödlampor, lysrör och glimtändare är förbrukningsmaterial och byts av hyresgästen själv.

Problem med bredband/tv?

Ring din leverantör.

Problem i ett avlopp?

Avloppsstopp i handfat, kök eller duschutrymme är ofta lätta att åtgärda och ska i första hand rensas av hyresgästen.

Problem med skadedjur?

Ring Anticimex  075-245 10 00, telefontid 8:00 – 16:00.

Formulär för felanmälan

    Bild att ladda upp (frivilligt)?

    Jämför